คำศัพท์ : cell

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cell (เซ็ล)

หน่วยของเนื้อหนังในสัตว์และต้นไม้ ห้องขังนักโทษ