คำศัพท์ : cede

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cede (ซีด)

การยกให้