คำศัพท์ : caw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
caw (คอ)

ร้องอย่างกา