คำศัพท์ : case

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
case (เคซ)

คดี เช่น

คนไข้

การกในไวยากรณ์

หุ้มห่อด้วยปลอก