คำศัพท์ : care

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
care (แค)

เรื่องที่เอาใจใส่ ตระหนี่ถี่ถ้วน

ความดูแล

ชอบ