คำศัพท์ : cap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cap (แค็พ)

ปกคลุมบนยอด ต่อ (เรื่องขันๆ)

กะบังหน้าผ้าขาวที่หรือนางชีสวม