คำศัพท์ : cane

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cane (เคน)

ไม้ตะพด