คำศัพท์ : can

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
can (แค็น)

ได้ กระป๋อง