คำศัพท์ : came

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
came (เคม)

เข้ามา กลายเป็น

จะมาอีก