คำศัพท์ : cam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cam (แค็ม)

เครื่องที่ทำให้การหมุนเวียนกลายเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอื่น