คำศัพท์ : calx

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
calx (แค็ลคซ)

ขี้โลหะ