คำศัพท์ : calm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
calm (คาม)

ปราศจากอาการตื่นเต้น