คำศัพท์ : call

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
call (คอล)

ประมาณว่า ปลุก