คำศัพท์ : calf

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
calf (คาฟ)

น่อง เด็กโง่