คำศัพท์ : cab

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cab (แค็บ)

ท้ายรถจักรส่วนที่มีประทุน