คำศัพท์ : byre

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
byre (ไบร)

โรงปศุสัตว์