คำศัพท์ : bye

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bye (ไบ)

การผ่านข้ามไปเล่นในรอบสอง