คำศัพท์ : by

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
by (ไบ)

ใกล้ๆ ด้วย

ผ่านไป

เป็นจำนวนตั้ง (พันๆ)

ต่อ

คูณด้วย

พอเวลา