คำศัพท์ : buy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buy (ไบ)

ซื้อ ให้เงินเป็นค่าปิดปาก

รับเซ้ง