คำศัพท์ : butt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
butt (บัท)

ก้นบุหรี่ ขวิด

สอด

ค้ำ

สิ่งสำหรับคนทั้งหลายล้อเลียน