คำศัพท์ : bust

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bust (บัซท)

ล้ม ลำตัว