คำศัพท์ : bus

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bus (บัซ)

(คำตลกคะนองใช้เรียก) รถจักรยานยนต์ส่วนตัว