คำศัพท์ : burr

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
burr (เบอ)

เสี้ยนเลื่อยวงเดือน

สิ่วสามเหลี่ยม

ก้างติดคอ

เสียงตัว ร ในลำคอ