คำศัพท์ : burn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
burn (เบิน)

เอาไฟจี้ (ฝาประกับเพลา) ละลาย

(กรด) กัด

(จิตใจ) เร่าร้อน