คำศัพท์ : buoy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buoy (บู-อิ)

ทุ่น ทุ่น