คำศัพท์ : bung

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bung (บัง)

อุดรูด้วยไม้ก๊อก