คำศัพท์ : buna

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buna (บู-นะ)

ยางเทียม