คำศัพท์ : bum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bum (บัม)

ก้น คนเกียจคร้าน