คำศัพท์ : bulb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 169 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bulb (บัลบ)

หัว สิ่งใดๆ ที่เป่ากลม

หลอดไฟฟ้า