คำศัพท์ : bug

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bug (บัก)

คนที่ชอบอะไรจนคลั่งไคล้ ข้อติดขัด