คำศัพท์ : buff

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
buff (บัฟ)

ขัด(พื้น)ด้วยหนัง