คำศัพท์ : bud

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bud (บัด)

ดอกไม้ตูม กำลังเริ่มจะเป็น (คนสวย

นักการเมือง)