คำศัพท์ : brig

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
brig (บริก)

เรือใบสองเถา