คำศัพท์ : brew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
brew (บรู)

สิ่งที่ต้มขึ้น ก่อ(ความยุ่งยาก)