คำศัพท์ : bray

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bray (บเร)

(ลา) ร้อง