คำศัพท์ : brae

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
brae (บเร)

ไหล่เขา