box หมายถึง ต้นไม้จำพวกต้นแก้ว ใส่หีบ หม้อเพลา บ้านเล็กๆ ตบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ box แปลว่า ต้นไม้จำพวกต้นแก้ว ใส่หีบ หม้อเพลา บ้านเล็กๆ ตบ หมายถึง ต้นไม้จำพวกต้นแก้ว ใส่หีบ หม้อเพลา บ้านเล็กๆ ตบ box อ่านว่า (บ็อคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
box (บ็อคซ)

ต้นไม้จำพวกต้นแก้ว ใส่หีบ

หม้อเพลา

บ้านเล็กๆ

ตบ