คำศัพท์ : box

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
box (บ็อคซ)

ต้นไม้จำพวกต้นแก้ว ใส่หีบ

หม้อเพลา

บ้านเล็กๆ

ตบ