คำศัพท์ : boor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
boor (บูร)

คนเงอะงะ