คำศัพท์ : bolt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bolt (โบลท)

สลักประตู ตรึงไว้ด้วยเกลียว

กลืน(อาหาร)ลงโดยไม่เคี้ยว

สายฟ้า