คำศัพท์ : boil

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
boil (บอยล)

ลุก สรุปความ

สิว