คำศัพท์ : bog

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bog (บ็อก)

ปลัก ถ่ายอุจจาระ