คำศัพท์ : bode

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bode (โบด)

เป็นลาง