คำศัพท์ : boar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
boar (โบ)

หมูป่า