คำศัพท์ : bo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bo (โบ)

อุทานสำหรับขู่เด็ก แก

ต้นโพธิ์