คำศัพท์ : blow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
blow (บโล)

ออกดอก เรื่องตระหนกตกใจ

มีพายุพัด

ปลิว

พ่นน้ำ

(แตร) ดังขึ้น