คำศัพท์ : blot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
blot (บล็อท)

หยด ซับหมึก