คำศัพท์ : blob

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
blob (บล็อบ)

รอยเปื้อน