คำศัพท์ : bit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bit (บิท)

ดอกสว่าน ของเล็กๆ น้อยๆ

เหรียญ

คำ

หนาวจนแสบ