คำศัพท์ : bin

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bin (บิน)

ถัง