คำศัพท์ : big

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
big (บิก)

ใหญ่